• ul. Sowińskiego 5/132
  • 44-100 Gliwice
Zachęcamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika!
Dowiedz się więcej
Ogłoszenia
  • Europejskie Forum Technologiczne 2018
    Zobacz szczegóły
  • Portal Informacji Naukowej
    Korzystaj z największej bazy artykułów naukowo-technicznych online, w której aktualnie znajduje się 109171 publikacji.
    Zobacz szczegóły

Nasze czasopisma

Miesięcznik "Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling" jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN publikowanym przez Wydawnictwo Sigma-NOT.
Nasz misięcznik jest w systemie informacji naukowej prowadzonej przez Scientific Citation Index, Cambridge Scientific Abstracts, Information und Dokumentation GDMB oraz Referativnyj Żurnal.
Poziom merytoryczny artykułów publikowanych w czasopiśmie "Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling" jest porównywalny z publikacjami zagranicznymi z zakresu metali nieżelaznych.
Wersja papierowa jest wersją pierwotną, a wszystkie artykuły o charakterze naukowym są opiniowane.
Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 8 pkt.

Zawartość czasopisma
Zobacz wszystkie czasopisma
Redakcja
Redakcja

miesięcznika "Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling"

Tematyka publikowanych artykułów obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi: geologia złóż, surowce mineralne, miernictwo, przeróbka rud, hutnictwo metali, przetwórstwo metali nieżelaznych, przetwórstwo aluminium, metalurgia proszków, metale szlachetne.

W każdym numerze czasopisma publikujemy Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a  w nim: nowości technologiczne, wydarzenia gospodarcze, kalendarium wydarzeń naukowych oraz wybrane zgłoszenia patentowe.

Zapraszamy do lektury!

Redaktor Naczelny
Józef Zasadziński
Zobacz więcej

Józef Zasadziński

Redaktor Naczelny