O nasNajnowszy numer 2016Numery archiwalne KronikaInformacje dla AutorówWskazówki dla AutorówPrzewodnik Użytkownika Systemu PBNKontakt z nami
Miesięcznik
RUDY I METALE NIEZALEŻNE RECYKLING
Wskazówki dla Autorów

Szanowny Autorze!

Redakcja miesięcznika „Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling” zachęca do publikowania artykułów naukowych z dziedziny geologii złóż oraz górnictwa metali nieżelaznych, wzbogacania mechanicznego i ogniowego, hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych, organizacji, ekonomii, chemii analitycznej, ochrony środowiska i przemysłu metali nieżelaznych oraz recyklingu.

Czasopismo uzyskało pozytywną ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i od 2016 r. za publikację artykułu autor otrzymuje 8 punktów.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

 Prosimy autorów nadsyłanych prac o dołączenie oświadczenia, że artykuł jest oryginalny, a treści w nim zawarte są zgodne z prawem autorskim o własności intelektualnej i przemysłowej, a także, że nie był wcześniej publikowany w innych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach konferencyjnych posiadających numer ISBN (wzór dostępny na stronie redakcji).

1. Przygotowując artykuł do druku należy pamiętać, aby:

a) używać jednoznacznego słownictwa naukowo-technicznego, a wprowadzając nowe określenia podać dla nich ścisłe definicje. Nie stosować skrótów bez ich wyjaśniania;

b) wzory matematyczne pisać w oddzielnych wierszach tekstu;

c) stosować obowiązujące jednostki miar w układzie międzynarodowym SI.

2. Materiały do czasopisma „Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling” prosimy nadsyłać na adres mailowy redakcji: redakcja@rudyimetale.com.pl lub sylwia210@autograf.pl.

3. Artykuł powinien zawierać streszczenie, słowa kluczowe, tytuły tablic oraz rysunków w języku polskim i angielskim.

4. Miejsce tablic i rysunków powinno być wyraźnie zaznaczone w tekście. Materiał ilustracyjny powinien być przesłany w osobnym, opisanym pliku (w formatach . cdr, .gif, .jpg, .tif, .bmp, itp.). Należy pamiętać, że ilustracje, wykresy i fotografie noszą umownie nazwę rysunków. Rysunki powinny mieścić się w jednej szpalcie (8,5 cm) lub kolumnie (17,5 cm), powinny być wyraźne i kontrastowe.

5. Należy przestrzegać następującej konstrukcji opracowania:

a) w lewym, górnym rogu maszynopisu zamieszczamy imię (lub imiona), nazwisko autora (autorów) artykułu. Tytuły naukowe, nazwę miejsca pracy umieszczamy na dole 1 strony artykułu;

b) następnie podajemy wyśrodkowany tytuł artykułu (wersalikami) w języku polskim i angielskim;

c) pod tytułem umieszczamy streszczenie (kursywą) wraz ze słowami kluczowymi – do 6 wyrazów, w pierwszej kolejności w języku polskim, pod nim w języku angielskim;

d) artykuł zaczynamy wprowadzeniem, a kończymy wnioskami;

e) artykuł zamyka bibliografia sporządzona w stylu Chicago.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawek terminologicznych, stylistycznych oraz formalnego skracania artykułu. Wszelkie zmiany merytoryczne będą uzgadniane z autorem.

7. Do wiadomości redakcji należy podać dane kontaktowe autorów (adres do korespondencji, numer telefonu, adres mailowy).

8. Za publikację artykułów redakcja nie płaci honorariów.

 

Kontakt z Redakcją:
dr Sylwia Borowik
Sekretarz Redakcji

ul. Krasińskiego 13
40-019 Katowice
tel. 663 311 699
tel./fax. 32 256 17 77

http://www.rudyimetale.com.pl/

 

WZÓR TWORZENIA PRZYPISÓW W STYLU CHICAGO

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU NAUKOWEGO

Sformalizowany zapis bibliograficzny:

autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię #2 nazwisko . rok . „tytuł” . czasopismo tom (zeszyt) : strony.

Przykład 1

Kawlewski Krzysztof, Eugeniusz Świtoński. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Sformalizowany zapis bibliograficzny:

Autor #1 nazwisko #1 imię, autor #2 imię #2 nazwisko, autor #3 imię #3nazwisko. Rok. Tytuł książki.

Przykład 2

Bronowska Krystyna, Elżbieta Żywucka-Kozłowska, Dariusz Czekan. 2009. Subkultury destrukcji. Studium metodologiczno-kryminalistyczne. Szczecin: Wydawnictwo PrintGroup.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE

Sformalizowany zapis bibliograficzny:

Autor#1 nazwisko #1 imię, autor #2 imię #2nazwisko. Rok. Tytuł rozdziału. W Tytuł książki, Strony. Wydawnictwo.

Przykład 3

Lewandowski Roman, Ireneusz Kowalski. 2008. W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakości usług medycznych. W Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia, 253–266. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

 


O nas|Najnowszy numer 2016|Numery archiwalne |Kronika|Informacje dla Autorów|Wskazówki dla Autorów|Przewodnik Użytkownika Systemu PBN|Kontakt z nami