O nasNajnowszy numer 2016Numery archiwalne KronikaInformacje dla AutorówWskazówki dla AutorówPrzewodnik Użytkownika Systemu PBNKontakt z nami
Miesięcznik
RUDY I METALE NIEZALEŻNE RECYKLING
Procedura recenzowania artykułów
Umowa z Autorem
Umowa Licencyjna
Oświadczenie
Opinia
Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, nie publikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencyjnych (kongresy, sympozja), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

 

Przed publikacją Autorzy otrzymują do podpisania umowę z Wydawnictwem SIGMA-NOT
Sp. z o.o.: o przeniesieniu praw autorskich na wyłączność wydawcy, umowę o dzieło lub umowę licencyjną — do wyboru Autora.

Autorzy materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego — zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

 

Z chwilą otrzymania artykułu przez redakcję, następuje przeniesienie praw autorskich na
Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów i do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

W lewej stronie znajdująsię dokumenty w formacie pdf do pobrania:

-Umowa z Autorem
-Umowa Licencyjna
-Oświadczenie

 


O nas|Najnowszy numer 2016|Numery archiwalne |Kronika|Informacje dla Autorów|Wskazówki dla Autorów|Przewodnik Użytkownika Systemu PBN|Kontakt z nami