• ul. Sowińskiego 5/132
 • 44-100 Gliwice

Prenumerata

Zamówienie na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych. Oferujemy następujące warianty prenumeraty naszych czasopism: 

 • prenumerata roczna PLUS (czasopisma w wersji papierowej + dostęp do Portalu Informacji Technicznej – wartość według cennika na br.),
 • prenumerata ciągła PLUS (przedłużona automatycznie do odwołania) – 10% rabatu,
 • prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopisma w wersji papierowej – wartość według cennika na br.,
 • prenumerata ulgowa tylko na wersję papierową (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń  naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych) – rabat według cennika,
 • prenumerata zagraniczna – do ceny prenumeraty krajowej dolicza się dodatkową opłatę  (100% ceny prenumeraty krajowej).

 

OD STYCZNIA 2007 ROKU DZIAŁA PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ WWW.SIGMA-NOT.PL NAJWIĘKSZA BAZA PUBLIKACJI TECHNICZNYCH ONLINE

 

PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ to największa internetowa baza artykułów technicznych, umożliwiająca dostęp on-line do tysięcy publikacji z lat 2004–2017, wyposażona w szybką wyszukiwarkę tematyczną. Naszym bezpośrednim prenumeratorom czasopism w wersji papierowej (prenumerata PLUS) oferujemy dostęp do zawartości portalu w obrębie zaprenumerowanych tytułów. Numery z roku 2018 dostępne będą na portalu po dwóch miesiącach od ukazania się aktualnego numeru w wersji podstawowej.

Prenumeratorzy, którzy wykupili prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (cena netto) na rok. Warunkiem zakupu dostępu do Portalu dla prenumeratorów, którzy wykupili prenumeratę u innych kolporterów (nie bezpośrednio w wydawnictwie), jest przesłanie dowodu wpłaty na prenumeratę wraz  z zamówieniem na dostęp do Portalu do Zakładu Kolportażu: e-mail: prenumreta@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74.
Każdemu oferujemy ponadto możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT w wersji elektronicznej (płatność: SMS-em, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).
Prenumeratę w Wydawnictwie można zamówić: 

 • telefonicznie: 22 840 30 86, 22 840 35 89,
 • faksem: 22 891 13 74, 22 840 35 89, 840 59 49,
 • e-mailem: prenumerata@sigma-not.pl,
 • na stronie: www.sigma-not.pl,
 • listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa,
 • dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, PKO BP S.A.  nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577. 

W przypadku zmiany stawki VAT na czasopisma i  – w konsekwencji – zmiany ceny brutto prenumeraty, prenumeratorzy są zobowiązani do dopłaty różnicy.
Dla prenumeratorów prenumeraty PLUS na rok 2018 oferujemy roczniki archiwalne prenumerowanych czasopism z lat 2004–2017 na CD w cenie 40 zł netto każdy.
Dostęp do pojedynczych zeszytów archiwalnych w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl.
 

Tytuł 1 egz. (cena brutto) 1 egz. (cena brutto
ulgowa)
Roczna prenumerata (cena netto) Roczna prenumerata (cena brutto+opłaty) Roczna prenumerata (cena brutto+opłaty) Prenumerata roczna PLUS (cena brutto) Prenumerata Roczna PLUS z 10 % rabatem (umowa ciągła)
„Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling”

32,00 zł

22,40 zł 365,71 zł 414,00 zł 298,80 zł 483,50 zł 434,70 zł

- Do ceny prenumeraty czasopisma (poza prenumeratą PLUS) dolicza się roczną opłatę za ich dostarzenie w wysokości 30 zł brutto (VAT 23%) dla Miesięczników.
- W 2018 r. cena ulgowa zawiera 30% RABATU.