• ul. Sowińskiego 5/132
  • 44-100 Gliwice

Rada naukowa

  • Przewodniczący: prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek
  • Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Leszek Blacha
  • Sekretarz: mgr Kazimierz Poznański
  • Członek Rady Naukowej: prof. Michael Stelter – Technische Universität Bergakademie Freiberg
  • Członek Rady Naukowej: prof. Markus Reuter – Technische Universität Bergakademie Freiberg
  • Członek Rady Naukowej: prof. dr Wojciech Z. Misiołek – Lehigh University USA