• ul. Sowińskiego 5/132
  • 44-100 Gliwice

Recenzenci

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  • prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman – Politechnika Śląska, Gliwice
  • prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Politechnika Krakowska, Kraków
  • dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska, Gliwice
  • dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. Pol. Warszawskiej – Politechnika Warszawska, Warszawa
  • Norbert L. Piret, Piret & Stolberg, Niemcy
  • prof. Stanisław Rusz, VSB – Technical University of Ostrava, Czechy
  • prof. Pekka Taskinen – Aalto University, Finlandia
  • oraz inni desygnowani pracownicy naukowi